ಶ್ರೀಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ(Sridhara Deshpande)

ಶ್ರೀಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

9359104060
[email protected]